شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان رضوی

نقشه ی زمین لغزش های استان خراسان رضوی. مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree

ادامه مطلب


مطالب تصادفی